(II postępowanie) Przetarg nieograniczony na “Budowę sieci wodociągowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN200 mm w obrębie działek o nr ew. 918/27, 875/20, 875/12 położonych przy ulicy odchodzącej od ulicy Prostej w Sokołowie Podlaskim”.

II POSTĘPOWANIE Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza ponownie przetarg nieograniczony na “Budowę sieci wodociągowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN200 mm w obrębie działek o nr ew. 918/27, 875/20, 875/12 położonych przy ulicy odchodzącej od ulicy Prostej w Sokołowie Podlaskim”.…

Przetarg nieograniczony na “Budowę sieci wodociągowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN200 mm w obrębie działek o nr ew. 918/27, 875/20, 875/12 położonych przy ulicy odchodzącej od ulicy Prostej w Sokołowie Podlaskim”. (unieważniony 14.09.2020)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na “Budowę sieci wodociągowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN200 mm w obrębie działek o nr ew. 918/27, 875/20, 875/12 położonych przy ulicy odchodzącej od ulicy Prostej w Sokołowie Podlaskim”. Termin realizacji przedmiotu…

Przetarg nieograniczony na “Budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm PCV z przepompownią ścieków surowych i rurociągiem tłocznym DN 90mm w ul. Myśliwskiej w Sokołowie Podlaskim.”

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na “Budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm PCV z przepompownią ścieków surowych i rurociągiem tłocznym DN 90mm w ul. Myśliwskiej w Sokołowie Podlaskim”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.09.2020r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium: 5.000zł Termin…

Przetarg nieograniczony na “dostawę, montaż, i uruchomienie nowego radialnego łopatowego zgarniacza osadu na drugim osadniku wstępnym na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w celu poprawy efektywności energetycznej oraz w celu poprawy jego funkcjonowania technicznego w ramach zadania modernizacja oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim”. (Rozstrzygnięty)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na “dostawę, montaż, i uruchomienie nowego radialnego łopatowego zgarniacza osadu na drugim osadniku wstępnym na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w celu poprawy efektywności energetycznej oraz w celu poprawy jego funkcjonowania technicznego w ramach zadania modernizacja oczyszczalni ścieków…

Przetarg nieograniczony na “Naprawę konstrukcji drugiego osadnika wstępnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim na podstawie załączonej do oferty koncepcji wykonania naprawy” (Rozstrzygnięty)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na “Naprawę konstrukcji drugiego osadnika wstępnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim na podstawie załączonej do oferty koncepcji wykonania naprawy”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.08.2020r. Kryteria oceny ofert: cena 60% ocena koncepcji 35% okres gwarancji 5% Wymagane…

Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2020/2021 (AKTUALIZACJA II 16.03.2020)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2020/2021. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do 30.06.2020r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium: nie wymaga się Termin i miejsce składania ofert: 06.03.2020r. godz. 11.00…

Przetarg nieograniczony na „Wymianę powłoki istniejącego zbiornika biogazu” (Rozstrzygnięty)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Wymianę powłoki istniejącego zbiornika biogazu” Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.06.2020r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium: 10 000,00zł Termin i miejsce składania ofert: 07.02.2020r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/ Termin i miejsce otwarcia ofert: 07.02.2020r. godz.…

Przetarg nieograniczony na „Budowę układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biogazu, w zabudowie kontenerowej” w formule “projektuj i buduj”. Aktualizacja III 21.01.2020

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biogazu, w zabudowie kontenerowej” w formule “projektuj i buduj”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.06.2020r. Kryteria oceny ofert: kryterium cena – 60%; kryterium cena serwisu – 30%;…

II POSTĘPOWANIE Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno–Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kosowskiej 75. (Rozstrzygnięty)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na “sukcesywną dostawę oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno–Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kosowskiej 75”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do 30.11.2020r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium: nie wymaga się Termin…

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019. 1. Opis przedmiotu zamówienia: – badanie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019; – sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego. 2. Termin związania ofertą: 30 dni 3. Wymagany termin…