Finansowanie Projektu

Budowa WKF z przebudową maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sokołów Podlaski dofinansowana, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa, Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

logo unii_8
opis_projektu

logo_POIIS