Zarząd Spółki

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. – Zarząd Spółki:

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Maciej Wąż

ur. 20.09.1953
absolwent Politechniki Warszawskiej
Wydział Mechaniki Precyzyjnej
(obecnie Wydział Mechatroniki)
Członek Zarządu Spółki od 2013 r.

Prokurenci
DYREKTOR OPERACYJNY, PROKURENT
mgr inż. Wojciech Wdowiński
ur. 13.09.1959
absolwent Politechniki Warszawskiej
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej