Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. – Rada Nadzorcza:

  • Krzysztof Małyszka – WICEPRZEWODNICZĄCY
  • Katarzyna Siemieniak – SEKRETARZ
  • Stefan Olędzki – CZŁONEK
  • Jerzy Skibniewski- CZŁONEK
  • Tadeusz Żak – CZŁONEK