Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. – Rada Nadzorcza:

  • Janusz Kobyliński – PRZEWODNICZĄCY
  • Krzysztof Małyszka – WICEPRZEWODNICZĄCY
  • Tadeusz Żak – SEKRETARZ
  • Adam Wierzbicki – CZŁONEK
  • Jerzy Skibniewski- CZŁONEK
  • Marek Tarkowski – CZŁONEK