Cennik usług

Stawki opłat za wodę od 01.01.2016 do 31.12.2017

a/ dla wszystkich odbiorców3,00 zł/m3 +8% VAT

 

Stawki opłat za odprowadzanie ścieków

a/ dla gospodarstw domowych3,83 zł/m3 + 8% VAT
b/ dla pozostałych odbiorców6,48 zł/m3 + 8% VAT
Taryfa zbiorowego zaopatrzenia (.pdf)
Taryfa wprowadzona zgodnie z Art 24 pkt 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. ( tekst pierwotny Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858)
 

Stawki opłat za wodę od 01.01.2018 do 31.12.2018

a/ dla wszystkich odbiorców3,03 zł/m3 +8% VAT


 

Stawki opłat za odprowadzanie ścieków od dnia 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

a/ dla gospodarstw domowych4,06 zł/m3 + 8% VAT
b/ dla pozostałych odbiorców6,66 zł/m3 + 8% VAT
Taryfa zbiorowego zaopatrzenia (.pdf)
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, na okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wprowadzona zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej XXVII/157/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
 

Taryfa dla ciepła od 16.10.2017

a/ cena za zamówioną moc cieplną8116,85 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła35,20 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012873,82 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022198,77 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031371,28 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0114,52 zł/GJ +23% VAT
grupa 029,54 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,07 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła21,66 zł/m3 +23% VAT
taryfa dla ciepła
Zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.26.42017.409.XIZM.ESZ z dnia 26 września 2017r., decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017r, poz. 8282. Wchodzą do stosowania z dniem 16.10.2017r.


 

Taryfa dla ciepła od 01.05.2017

a/ cena za zamówioną moc cieplną7410,52 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła31,87 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012873,86 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022198,82 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031371,33 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0114,52 zł/GJ +23% VAT
grupa 029,54 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,07 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła21,68 zł/m3 +23% VAT
Taryfa dla ciepła (.pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2017r.
OŁO-4210-15(22)/2015/2016/2017/409/XI/MGĘ

 

Taryfa dla ciepła od 01.02.2014 do 30.04.2017

a/ cena za zamówioną moc cieplną7912,51zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła33,04 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 011776,66 zł/MWmies +23% VAT
grupa 021295,88 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 03727,58 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 018,66 zł/GJ +23% VAT
grupa 025,72 zł/GJ +23% VAT
grupa 033,74 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła18,56 zł/m3 +23% VAT
Taryfa dla ciepła (.pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 stycznia 2014
DRE-4210-71(5)/2013/2014/409/X/ESZ

 

Stawki opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów od 01.04.2012

1. Za wywóz nieczystości stałych samochodem specjalistycznym
a/ kontenerowcem79,49 zł za 1 m3 +8% VAT
b/ pojemnikowcem104,84 zł za 1 m3 +8% VAT
Uchwała Zarządu PUIK Nr 3/2012 z dnia 05 marca 2012 roku
2. Za wywóz nieczystości płynnych
samochodem specjalistycznym (beczkowozem)31,99 zł za 1 m3 +8% VAT
Od zleceniodawców spoza Miasta Sokołowa Podlaskiego dolicza się dodatkowe opłaty w następujących wysokościach:
3. Dopłaty za odległość 1 km dojazdu licząc od granic miasta:
a/ kontenerowcem5,08 zł za 1 km +8% VAT
b/ pojemnikowcem7,19 zł za 1 km +8% VAT
c/ beczkowozem7,01 zł za 1 km +8% VAT
4. Dzierżawa pojemników:
a/ KP-752,81 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
b/ o pojemności 1,1 m314,24 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
c/ o pojemności 0,1 m32,99 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
d/ MGB-80 i MGB-1203,12 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
e/ MGB-2403,89 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
Cennik usług (.pdf)