Cennik usług

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupa 1 - wszyscy odbiorcy, cena za dostarczoną wodę3,05 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa 1 - wszyscy odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,3,09 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa 1 - wszyscy odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,3,11 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,18 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,28 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,35 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki, w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy6,71 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki, w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy6,87 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki7,04 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 24 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Taryfa wprowadzona decyzją Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie znak LU.RET.070.1.54.2018.PW z dnia 19 kwietnia 2018r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 3 lat.
TREŚĆ DECYZJI

 

Taryfa dla ciepła od 03.10.2019

a/ cena za zamówioną moc cieplną8974,63 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła39,36 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012856,51 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022106,93 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031470,22 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0115,00 zł/GJ +23% VAT
grupa 0210,06 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,12 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła24,56 zł/m3 +23% VAT
decyzja -taryfa dla ciepła
Zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr Nr OŁO.4210.21.2019.AWo z dnia 17 września 2019r., opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 215 z dnia 18 września 2019r.. Wchodzi do stosowania z dniem 03.10.2019r.

Taryfa dla ciepła od 01.12.2018

a/ cena za zamówioną moc cieplną8578,03 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła37,62 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012833,09 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022083,51 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031446,81 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0114,91 zł/GJ +23% VAT
grupa 029,98 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,04 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła24,56 zł/m3 +23% VAT
decyzja -taryfa dla ciepła
Zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.14.14.2018.409.XII.ESZ z dnia 30 października 2018r., decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 31 października 2018r, poz. 10464. Wchodzi do stosowania z dniem 01.12.2018r.

Taryfa dla ciepła od 16.10.2017 do 30.11.2018

a/ cena za zamówioną moc cieplną8116,85 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła35,20 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012873,82 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022198,77 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031371,28 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0114,52 zł/GJ +23% VAT
grupa 029,54 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,07 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła21,66 zł/m3 +23% VAT
taryfa dla ciepła
Zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.26.42017.409.XIZM.ESZ z dnia 26 września 2017r., decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017r, poz. 8282. Wchodzą do stosowania z dniem 16.10.2017r.

 


 

Taryfa dla ciepła od 01.05.2017

a/ cena za zamówioną moc cieplną7410,52 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła31,87 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012873,86 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022198,82 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031371,33 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0114,52 zł/GJ +23% VAT
grupa 029,54 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,07 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła21,68 zł/m3 +23% VAT
Taryfa dla ciepła (.pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2017r.
OŁO-4210-15(22)/2015/2016/2017/409/XI/MGĘ

 

Taryfa dla ciepła od 01.02.2014 do 30.04.2017

a/ cena za zamówioną moc cieplną7912,51zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła33,04 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 011776,66 zł/MWmies +23% VAT
grupa 021295,88 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 03727,58 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 018,66 zł/GJ +23% VAT
grupa 025,72 zł/GJ +23% VAT
grupa 033,74 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła18,56 zł/m3 +23% VAT
Taryfa dla ciepła (.pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 stycznia 2014
DRE-4210-71(5)/2013/2014/409/X/ESZ

 

Stawki opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów od 01.04.2012

1. Za wywóz nieczystości stałych samochodem specjalistycznym
a/ kontenerowcem79,49 zł za 1 m3 +8% VAT
b/ pojemnikowcem104,84 zł za 1 m3 +8% VAT
Uchwała Zarządu PUIK Nr 3/2012 z dnia 05 marca 2012 roku
2. Za wywóz nieczystości płynnych
samochodem specjalistycznym (beczkowozem)31,99 zł za 1 m3 +8% VAT
Od zleceniodawców spoza Miasta Sokołowa Podlaskiego dolicza się dodatkowe opłaty w następujących wysokościach:
3. Dopłaty za odległość 1 km dojazdu licząc od granic miasta:
a/ kontenerowcem5,08 zł za 1 km +8% VAT
b/ pojemnikowcem7,19 zł za 1 km +8% VAT
c/ beczkowozem7,01 zł za 1 km +8% VAT
4. Dzierżawa pojemników:
a/ KP-752,81 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
b/ o pojemności 1,1 m314,24 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
c/ o pojemności 0,1 m32,99 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
d/ MGB-80 i MGB-1203,12 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
e/ MGB-2403,89 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
Cennik usług (.pdf)