Do pobrania

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej należy pobrać i wypełnić wniosek.
Do pobrania:
wniosek w formacie .docx wniosek_wydanie_warunkow_technicznych_wod_kan
wniosek w formacie .pdf wniosek_wydanie_warunkow_technicznych_wod_kan

Przy wniosku należy załączyć aktualną mapę do celów projektowych.

Sprawą przyłączeń zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji, kontakt w sprawie przyłączenia tel. : 25 7812408 wew.43


W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej należy skontaktować się z Zakładem Energetyki Cieplnej, tel 25 7816519, przed złożeniem wniosku, w celu sprawdzenia czy planowany do przyłączenia obiekt znajduje się w zasięgu sieci ciepłowniczej.
wniosek w formacie .doc wniosek przyłączenie do sieci ciepłowniczej