Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2018/2019

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2018/2019. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31.08.2018r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium : nie wymaga się Termin i miejsce składania ofert: 27.04.2018r. godz. 11.00…

Przetarg nieograniczony na: „Dostawę, montaż i uruchomienie kraty taśmowo-hakowej i prasopłuczki dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim.”

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż i uruchomienie kraty taśmowo-hakowej i prasopłuczki dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim.” Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 10tygodni od podpisania umowy. Kryteria oceny ofert: – cena 90% – czas reakcji serwisu 10% Wymagane wadium: 10…

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego istniejących kanałów sanitarnych zlokalizowanych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego istniejących kanałów sanitarnych zlokalizowanych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego. Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego niżej wymienionych istniejących kanałów sanitarnych zlokalizowanych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego wraz z doborem…

Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 6a oraz likwidacja studni nr 6 na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla Sokołowa Podlaskiego”

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 6a oraz likwidacja studni nr 6 na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla Sokołowa Podlaskiego.” Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 15.10.2017r. Kryteria oceny ofert – cena 100% Wymagane wadium :…

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie ekspertyzy budowlanej dla obiektów zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kosowskiej 75.

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie ekspertyzy budowlanej dla obiektów zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kosowskiej 75. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy budowlanej określającej stan techniczny i bezpieczeństwo konstrukcji niżej wymienionych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków…

Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2017/2018

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2017/2018. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31.08.2017r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium : nie wymaga się Termin i miejsce składania ofert: 17.05.2017r. godz. 11.00…

Przetarg na „Wykonanie napraw nawierzchni pasa drogowego w miejscach po awariach sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Sokołów Podlaski”

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie napraw nawierzchni pasa drogowego w miejscach po awariach sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Sokołów Podlaski” Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 30.04.2019r. – sukcesywnie Kryteria oceny ofert – cena 100% Wymagane wadium : Nie wymaga się Termin i…

Przetarg nieograniczony na „Dostawę oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu”

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 18.09.2017r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium : 15 000,00zł Termin i miejsce składania ofert: 02.10.2015r godz. 10.00 – siedziba Spółki /sekretariat/…