Przetarg nieograniczony na „Przebudowę i budowę sieci wodociągowej Ø 110 PEHD w ul. Bartoszowej w Sokołowie Podlaskim oraz przebudowę i budowę sieci wodociągowej Ø160 PEHD i sieci wodociągowej Ø 200 PEHD (sieci dosyłowe wody surowej z istniejących studni głębinowych)”.

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę i budowę sieci wodociągowej Ø 110 PEHD w ul. Bartoszowej w Sokołowie Podlaskim oraz przebudowę i budowę sieci wodociągowej Ø160 PEHD i sieci wodociągowej Ø 200 PEHD (sieci dosyłowe wody surowej z istniejących studni głębinowych)”.…

Przetarg nieograniczony na „budowę wiaty magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim”. (aktualizacja 03.09.2018)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na „”budowę wiaty magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.11.2018r. Kryteria oceny ofert: cena 95% okres gwarancji 5% Wymagane wadium: 5.000zł Termin i miejsce składania ofert: 17.09.2018r. godz. 11.00 – siedziba…

Przetarg nieograniczony na „Przebudowę mostu na przepust na rzece Kościółek” na terenie Oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w formule „projektuj i buduj”. (AKTUALIZACJA 19.06.2018)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „”Przebudowę mostu na przepust na rzece Kościółek” na terenie Oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w formule „projektuj i buduj”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.09.2018r. Kryteria oceny ofert: cena 95% okres gwarancji 5% Wymagane wadium: 10.000zł Termin i…

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę komina stalowego H=60m” na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 8 (AKTUALIZACJA 20.06.2018)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę komina stalowego H=60m” na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 10.08.2018r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium : 10.000zł Termin i miejsce składania ofert: 20.06.2018r.…

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie nowej stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w ramach zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim. (AKTUALIZACJA 30.05.2018)

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie nowej stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w ramach zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 30.12.2018r. Kryteria oceny ofert: –…

Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2018/2019

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2018/2019. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31.08.2018r. Kryteria oceny ofert: cena 100% Wymagane wadium : nie wymaga się Termin i miejsce składania ofert: 27.04.2018r. godz. 11.00…

Przetarg nieograniczony na: „Dostawę, montaż i uruchomienie kraty taśmowo-hakowej i prasopłuczki dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim.”

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż i uruchomienie kraty taśmowo-hakowej i prasopłuczki dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim.” Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 10tygodni od podpisania umowy. Kryteria oceny ofert: – cena 90% – czas reakcji serwisu 10% Wymagane wadium: 10…

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego istniejących kanałów sanitarnych zlokalizowanych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego istniejących kanałów sanitarnych zlokalizowanych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego. Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego niżej wymienionych istniejących kanałów sanitarnych zlokalizowanych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego wraz z doborem…

Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 6a oraz likwidacja studni nr 6 na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla Sokołowa Podlaskiego”

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 6a oraz likwidacja studni nr 6 na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla Sokołowa Podlaskiego.” Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 15.10.2017r. Kryteria oceny ofert – cena 100% Wymagane wadium :…

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie ekspertyzy budowlanej dla obiektów zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kosowskiej 75.

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie ekspertyzy budowlanej dla obiektów zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kosowskiej 75. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy budowlanej określającej stan techniczny i bezpieczeństwo konstrukcji niżej wymienionych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków…